ویزا چیست؟

به طور عمومی، ویزا برگه ایست که ضمیمۀ گذرنامه میشود و نشان دهندۀ این است که یکی از نمایندگان دولت آن کشور در سفارتخانه یا کنسولگری با درخواست متقاضی جهت ورود به آن کشور موافقت کرده و متقاضی جهت ورود به آن کشور با در نظر گرفتن اطلاعات وارد شده در برگۀ ویزا و قوانین آن کشور مشکلی ندارد.

نوع ویزا به علت اصلی سفر متقاضی به آن کشور بستگی دارد و هر کشور قوانین خاص خود را جهت اعطای ویزا به متقاضی را دارا می باشد. ویزاهای رایج عبارتند از : ویزای توریستی، تجاری، دانشجویی، اقامتی، کاری و ... لازم است بدانید اکثر ویزاها دارای یک تاریخ شروع ، یک تاریخ اتمام و یک مدت معین شده جهت اقامت هستند که مسافران باید در نظر داشته باشند که تاریخ سفرشان حتماً بین بازۀ شروع و اتمام ویزا باشد و مدت اقامتشان هم از زمان تعیین شده بیشتر نباشد.

هرکدام ار این ویزاها ممکن است به صورت Single Entry ( یکبار ورود ) ، Double Entry (دوبار ورود ) ویا Multiple Entry (چندبار ورود ) صادر شوند:

 1. به این معناست که متقاضی در بازۀ مشخص شده تنها یکبار اجازۀ ورود به آن کشور و یا حوزه (حوزۀ شینگن، حوزۀ United Kingdom و یا... )رادارد.
 2.  به این معناست که متقاضی در بازۀ مشخص شده حداکثر دوبار اجازۀ ورود به آن کشور و یا حوزه (حوزۀ شینگن، حوزۀ United Kingdom و یا... )رادارد.
 3. به این معناست که متقاضی در بازۀ مشخص شده به دفعات اجازۀ ورود به آن کشور و یا حوزه (حوزۀ شینگن، حوزۀ United Kingdom و یا...

تفاوت بین ویزای مهاجرت و غیر مهاجرت چیست؟

دو نوع ویزا یا روادید وجود دارد که میتواند برای خارجی هایی که به آمریکا می آیند صادر شود : ویزاهای مهاجرت (immigrant visas) و ویزاهای غیر مهاجرت (non immigrant visas).

 • ویزای مهاجرت یا گریین کارت (green cards) برای کسانی که قصد اقامت دائم دارند صادر می شود.
 • ویزاهای غیر مهاجرت (non immigrant visas) برای اشخاصی است که می خواهند برای مدت زمان کوتاهی در آمریکا اقامت داشته باشند مانند توریست ها, دانشجویان بین المللی و کارگران موقت.

تفاوت بین ویزا و پاسپورت چیست؟

گذرنامه یک سند است که برای شناسایی شخصی در طول سفر خارج از کشور است. بین ویزا و پاسپورت تفاوت قابل توجه است ؛ ویزا یک اجازه رسمی است که به طور موقت به شخص داده می شود تا در یک کشور خارجی بماند ؛ این در حالی است که گذرنامه یک سند است که هویت شخص را در طول سفر گواهی می کند.
گذرنامه یک سند رسمی صادر شده توسط یک دولت است. هدف از گذرنامه گواهی هویت و تابعیت صاحب گذرنامه است. گذرنامه شامل موارد زیر است :

 • اطلاعات شخصی: نام، جنس، تاریخ تولد، و محل تولد.
ویزای روسیه

اعتبار ورود : طبق تاریخ پرواز

قیمت

زمان اخذ ویزا

مدت اقامت

نوع ویزا

100 $ هفت روز کاری چهارده روز توريستي عادي
170 $ یک تا سه روز کاری چهارده روز توريستي فوري
100 $ کنسول + 90 $ بیست روز کاری سی روز یک ماهه تجاری یکبار ورود عادی
170 $ کنسول + 150 $ دوازده روز کاری سی روز یک ماهه تجاری یکبار ورود فوری
100 $ کنسول + 120 $ بیست روز کاری نود روز سه ماهه تجاری یکبار تردد عادی
170 $ کنسول + 140 $ دوازده روز کاری نود روز سه ماهه تجاری یکبار تردد فوری
140 $ کنسول + 130 $ بیست روز کاری نود روز سه ماهه تجاری دو بار تردد عادی
255 $ کنسول + 150 $ دوازده روز کاری نود روز سه ماهه تجاری دو بار تردد فوری
240 $ کنسول + 210 $ سی روز کاری صد و هشتاد روز یکساله تجاری چند بار تردد
450 $ کنسول + 240 $ بیست و سه روز کاری صد و هشتاد روز یکساله تجاری چند بار تردد فوری
95 $ هفت روز کاری هفتاد و دو ساعت ترانزیت یکبار تردد عادی
170 $ یک تا سه روز کاری هفتاد و دو ساعت ترانزیت یکبار تردد فوری
140 $   هفتاد و دو ساعت ترانزیت دو بار تردد عادی
255 $   هفتاد و دو ساعت ترانزیت دو بار تردد فوری
62 $     تایید مدارک
46 $     انتقال ویزا

مدارک : اصل پاسپورت - يك قطعه عكس (3*4) - بلیط و وچر هتل - برای ویزای یکساله تجاری آزمایش ایدز اجباری و منوط به انجام مصاحبه می باشد - بیمه مسافرتی

ویزای چین

اعتبار ورود : از زمان ورود به سفارت

قیمت

زمان اخذ ویزا

مدت اقامت

نوع ویزا

120$ هفت روز کاری سی روز انفرادی
150$ سه روز کاری سی روز فوری
115$ هفت روز کاری سی روز گروهی
580$ هفت روز کاری نود روز سه ماه تجاری مالتی
800$ هفت روز کاری صد و هشتاد روز شش ماه تجاری مالتی
1250$ هفت روز کاری سیصد و شصت روز یک ساله مالتی

مدارک : اصل پاسپورت - دو قطعه عکس رنگی زمینه سفید - تمکن مالی مانده حداقل 10/000/000 تومان

ویزای امارات

اعتبار ورود : 60 روز

قیمت

زمان اخذ ویزا

مدت اقامت

نوع ویزا

320 درهم
چهار تا ده روز کاری چهارده روز عادی
380 درهم سی روز یک ماه یکبار ورود
810 درهم سی روز یک ماه چند بار ورود
950 درهم نود روز سه ماه
2200 درهم نود روز سه ماه چند بار ورود

مدارک : اسکن رنگی پاسپورت - ضمانت بازگشت

ویزای آذربایجان

اعتبار ورود : 3 ماه

قیمت

زمان اخذ ویزا

مدت اقامت

نوع ویزا

45$ سه روز کاری چهل روز عادی
55$ یک روز کاری چهل روز فوری
70$ سه روز کاری نود روز 3ماه یک بار ورود عادی
75$ یک روز کاری نود روز 3ماه یک بار ورود فوری
60$ سه روز کاری پنج روز ترانزیت یک بار ورود
80$ سه روز کاری پنج روز در هربار ورود ترانزیت دو بار ورود

مدارک : اصل پاسپورت - یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید

ویزای هند

اعتبار ورود : 60 روز

قیمت

زمان اخذ ویزا

مدت اقامت

نوع ویزا

550,000 تومان هفت تا ده روز بعد از انگشت نگاری سی روز عادی

مدارک : اسکن رنگی پاسپورت میهمان - کپی شناسنامه و کارت ملی میزبان - فرم مشخصات - 2قطعه عکس5*5

ویزای سنگاپور

اعتبار ورود : 60 روز

قیمت

زمان اخذ ویزا

مدت اقامت

نوع ویزا

80$ سیزده تا بیست
روز کاری
چهارده روز عادی

مدارک : اسکن رنگی پاسپورت میهمان - کپی شناسنامه و کارت ملی میزبان - فرم مشخصات - 2قطعه عکس5*5

ویزای اندونزی

اعتبار ورود : 3 ماه

قیمت

زمان اخذ ویزا

مدت اقامت

نوع ویزا

80$ پنج تا هفت روز سی روز عادی
140$ یک روز سی روز فوری

مدارک : اصل پاسپورت - دو قطعه عکس رنگی زمینه سفید - کپی صفحه اول و دوم شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت بانکی با مانده حداقل 10 میلیون تومان

ویزای ایران

اعتبار ورود : 60 روز

قیمت

زمان اخذ ویزا

مدت اقامت

نوع ویزا

50,000 تومان هفت تا ده روز سی روز عادی

مدارک : اسکن رنگی پاسپورت میهمان-شناسنامه و کارت ملی میزبان-فرم مشخصات

انواع روادید در ایران

نوع روادید توضیحات درخواست کنندگان احتمالی پیش نیــــازها
A - ورود اتباع خارجی دارای دعوتنامه از وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و خصوص معتبر که به منظور مذاکره، عقد قرارداد، مذاکره جهت سرمایه گذاری، راه اندازی دستگاههای خریداری شده و ... عازم ایران می باشند، صادر می گردد.
 • اعضای هیئت علمی، فرهنگی و محققین
 • رانندگان حامل کالا یا مسافر
 • اعضای هیئت های رسمی، سیاسی، اقتصادی، هنری، تیم های ورزشی، و سازمانهای بین المللی و تخصصی
 • کارشناسان و تجار شناخته شده
 • کارکنان سازمان ملل و ارگانهای وابسته
 • الحاق اعضا خانواده خارجیان مقیم ایران
 • دریافت دعوتنامه معتبر از نهادهای درخواست کننده
 • تکمیل فرم درخواست روادید
 • مصاحبه احتمالی در نمایندگی
B -جهانگردی روادید جهانگردی جهت اتباع خارجی که به منظور گردشگری وارد کشور می شوند، صادر می گردد.
 • جهانگردان
 • تکمیل فرم درخواست روادید
 • مصاحبه احتمالی در نمایندگی
C - زیارتی روادید زیارتی مخصوص مسلمانان خارجی که به قصد زیارت اماکن مقدسه وارد کشور می شوند، صادر می گردد.
 • جهانگردان مسلمان
 • تکمیل فرم درخواست روادید
 • مصاحبه احتمالی در نمایندگی
D - سیاسی
S - خدمت
 • مامورین موقت نمایندگی های سیاسی، کنسولی، و دفاتر سازمانهای بین المللی مقیم ایران
 • میهمانان موقت مامورین اعم از دیپلمات‌های خارجی مقیم و مامورین ثابت اعزامی
 • دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت در قالب هیات، برگزاری اجلاس، کارآموزی، اجرای برنامه فرهنگی و آموزشی و ...
 • دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت که به منظور جهانگردی یا زیارتی قصد سفر به ایران را دارند.
 • گذرنامه سیاسی یا خدمت
 • تکمیل فرم درخواست روادید
E - تحصیلی روادید تحصیلی جهت دانشجویان یا طلاب علوم دینی که قصد تحصیل در ایران را دارند.
 • دانش آموزان
 • دانشجویان
 • محققین
 • دریافت پذیرش تحصیلی از وزارت علوم ، آموزش و پرورش و یا مراکز علمی مورد تایید
 • تکمیل فرم درخواست روادید
F - با حق کار روادید با حق کار جهت اتباع خارجی که قصد اشتغال در ایران را دارند
 • کارگران
 • متخصصان صنعتی، پزشکی و ...
 • مهندسین
 • دریافت پذیرش کار از کارفرمای شاغل در ایران که به تایید وزارت کار رسیده باشد.
 • تکمیل فرم درخواست روادید
G - عبور روادید عبور جهت خارجیانی که قصد مسافرت به کشور ثالث از طریق خاک ایران را دارند صادر می گردد.
 • رانندگان
 • جهانگردان
 • تجار
 • ارايه روادیدی کشور مقصد
 • تکمیل فرم درخواست روادید
H - مطبوعاتی اصحاب رسانه های خارجی اعم از دیداری، شنیداری، مکتوب، و دیجیتالی و تهیه کنندگان، سازندگان و دست اندرکاران هر نوع گزارش، فیلم و ... که به منظور انجام امور حرفه ای عازم کشور می باشند باید روادید مطبوعاتی اخذ کنند
 • خبرنگار
 • تهیه کنندگان
 • تصویربردار
 • تکمیل فرم مخصوص دریافت روادید خبرنگاری
 • دریافت مجوز مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای
I - سرمایه گذاری جهت اتباع خارجی که با استفاده از سرمایه با منشا خارجی مجوز سرمایه گذاری آنان به تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد.
 • تجار
 • سرمایه گذاران
 • تاییدیه سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
 • تکمیل فرم درخواست روادید
M - خانواده به منظور رفع مشکلات بانوان ایرانی که مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران با مردان خارجی ثبت ازدواج نموده اند وارائه تسهیلات بیشتر به همسر و فرزندان مشترک خارجی آنان، با رعایت شرایط، امکان دریافت روادید خانواده را فراهم گردیده است.
 • همسر و فرزندان افرادی که تابعیت ایرانی دارند
 • ارايه اجازه قانونی پدر برای فرزندان
 • تکمیل فرم درخواست روادید
T - درمانی برای اتباع خارجی که به قصد معالجه در یکی از مراکز درمانی معتبر داخل کشور پذیرش دریافت کرده باشند روادید درمان صادر می گردد.
 • بیماران جسمی
 • پذیرش درمانی از مراکز درمانی معتبر
 • تکمیل فرم درخواست روادید

مدارک مورد نیاز

برای تکمیل و ثبت درخواست الکترونیکی روادید مدارک زیر مورد نیاز خواهد بود. لذا قبل از شروع از در دسترس بودن آنها مطمئن گردید.

 • گذرنامه
 • برنامه سفر
 • رزومه علمی، کاری و یا حرفه ای
 • اسکن عکس پرسنلی مطابق با نیازمندهای اعلام شده
 • اسکن صفحه اول گذرنامه مطابق با نیازمندهای اعلام شده
 • اطلاعات دیگر - برخی از درخواست کنندگان بر حسب نوع روادید درخواستی لازم است مدارک دیگری را جهت تکمیل درخواست فراهم نمایند.