ویزا چیست؟

به طور عمومی، ویزا برگه ایست که ضمیمۀ گذرنامه میشود و نشان دهندۀ این است که یکی از نمایندگان دولت آن کشور در سفارتخانه یا کنسولگری با درخواست متقاضی جهت ورود به آن کشور موافقت کرده و متقاضی جهت ورود به آن کشور با در نظر گرفتن اطلاعات وارد شده در برگۀ ویزا و قوانین آن کشور مشکلی ندارد.

نوع ویزا به علت اصلی سفر متقاضی به آن کشور بستگی دارد و هر کشور قوانین خاص خود را جهت اعطای ویزا به متقاضی را دارا می باشد. ویزاهای رایج عبارتند از : ویزای توریستی، تجاری، دانشجویی، اقامتی، کاری و ... لازم است بدانید اکثر ویزاها دارای یک تاریخ شروع ، یک تاریخ اتمام و یک مدت معین شده جهت اقامت هستند که مسافران باید در نظر داشته باشند که تاریخ سفرشان حتماً بین بازۀ شروع و اتمام ویزا باشد و مدت اقامتشان هم از زمان تعیین شده بیشتر نباشد.

هرکدام ار این ویزاها ممکن است به صورت Single Entry ( یکبار ورود ) ، Double Entry (دوبار ورود ) ویا Multiple Entry (چندبار ورود ) صادر شوند.

به این معناست که متقاضی در بازۀ مشخص شده تنها یکبار اجازۀ ورود به آن کشور و یا حوزه (حوزۀ شیگن، حوزۀ United Kingdom و یا... )رادارد.(1)

 به این معناست که متقاضی در بازۀ مشخص شده حداکثر دوبار اجازۀ ورود به آن کشور و یا حوزه (حوزۀ شیگن، حوزۀ United Kingdom و یا... )رادارد.(2)

به این معناست که متقاضی در بازۀ مشخص شده به دفعات اجازۀ ورود به آن کشور و یا حوزه (حوزۀ شیگن، حوزۀ United Kingdom و یا...(3)

تفاوت بین ویزای مهاجرت و غیر مهاجرت چیست؟

دو نوع ویزا یا روادید وجود دارد که میتواند برای خارجی هایی که به آمریکا می آیند صادر شود : ویزاهای مهاجرت (immigrant visas) و ویزاهای غیر مهاجرت (non immigrant visas). ویزای مهاجرت یا گریین کارت (green cards) برای کسانی که قصد اقامت دائم دارند صادر می شود.
ویزاهای غیر مهاجرت (non immigrant visas) برای اشخاصی است که می خواهند برای مدت زمان کوتاهی در آمریکا اقامت داشته باشند مانند توریست ها, دانشجویان بین المللی و کارگران موقت.

تفاوت بین ویزا و پاسپورت چیست؟

گذرنامه یک سند است که برای شناسایی شخصی در طول سفر خارج از کشور است. بین ویزا و پاسپورت تفاوت قابل توجه است ؛ ویزا یک اجازه رسمی است که به طور موقت به شخص داده می شود تا در یک کشور خارجی بماند ؛ این در حالی است که گذرنامه یک سند است که هویت شخص را در طول سفر گواهی می کند.
گذرنامه یک سند رسمی صادر شده توسط یک دولت است. هدف از گذرنامه گواهی هویت و تابعیت صاحب گذرنامه است. گذرنامه شامل موارد زیر است :

اطلاعات شخصی: نام، جنس، تاریخ تولد، و محل تولد.

 

 

اعتبار ورود : طبق تاریخ پرواز

 

قیمت

زمان اخذ ویزا

مدت اقامت

نوع ویزا

400/000هفت روز کاریپانزده روزتوريستي عادي
600/000یک تا سه روز کاریپانزده روزتوريستي فوري
430/000هفت روز کاریسی روز1 ماهه توریستی عادی
630/000یک تا سه روز کاریسی روز1 ماهه توریستی فوری
370/000+90$بیست روز کاریسی روزيك ماهه تجاري عادي
580/000+100$دوازده روز کاریسی روزيك ماهه تجاري فوري
370/000+110$ بیست روز کارینود روز3 ماهه تجاري سينگل عادي
580/000+120$دوازده روز کارینود روز3 ماهه تجاري سينگل فوري
460/000+120$بیست روز کارینود روز3 ماهه تجاري دبل عادي
760/000130$دوازده روز کارینود روز3 ماهه تجاري دبل فوري
860/000+180$سی روز کاریسیصد و شصت روزيكساله تجاري مولتيپل
1/400/000+230$بیست و سه روز کاریسیصد و شصت روزیکساله تجاری مولتیپل فوری

 مدارک : اصل پاسپورت - يك قطعه عكس (3*4) - بلیط و وچر هتل - برای ویزای یکساله تجاری آزمایش ایدز اجباری و منوط به انجام مصاحبه می باشد - در صورت نداشتن ویزای قبلی روسیه برای صدور  ویزای یک ساله تجاری مبلغ 50 دلار به هزینه دلاری اضافه می گردد

 

 

اعتبار ورود : از زمان ورود به سفارت

 

قیمت

 زمان اخذ ویزا

مدت اقامت

 نوع ویزا

 120$هفت روز کاریسی روز انفرادی
 150$سه روز کاریسی روز فوری
 115$ هفت روز کاریسی روز گروهی
 580$هفت روز کارینود روز سه ماه تجاری مالتی
 800$هفت روز کاریصد و هشتاد روزشش ماه تجاری مالتی
 1250$هفت روز کاری سیصد و شصت روز  یک ساله مالتی

مدارک : اصل پاسپورت - دو قطعه عکس رنگی زمینه سفید - تمکن مالی مانده حداقل 10/000/000 تومان

 

 

اعتبار ورود : 60 روز

 

قیمت

زمان اخذ ویزا

مدت اقامت

 نوع ویزا

 320/000چهار تا ده روز کاریچهارده روز عادی
 380/000چهارده روز فوری
 380/000سی روز یک ماه 1بار ورود
 980/000سی روز یک ماه چند بار ورود
 1/200/000نود روز سه ماه
 2/600/000نود روز سه ماه چند بار ورود

مدارک : اسکن رنگی پاسپورت - ضمانت بازگشت

 

 

 اعتبار ورود : 3 ماه

 

قیمت

زمان اخذ ویزا

مدت اقامت

 نوع ویزا

 55$ سه روز کاری چهل روز عادی
 65$ یک روز کاری چهل روز فوری
 70$ سه روز کاری نود روز 3ماه یک بار ورود عادی
 75$یک روز کاری نود روز 3ماه یک بار ورود فوری
 60$ سه روز کاری پنج روز ترانزیت یک بار ورود
 80$ سه روز کاری پنج روز در هربار ورود ترانزیت دو بار ورود

 مدارک : اصل پاسپورت - یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید

 

 

اعتبار ورود : 60 روز

 

قیمت

 زمان اخذ ویزا

مدت اقامت

نوع ویزا

 300/000 هفت تا ده روز بعد از انگشت نگاریسی روز عادی

مدارک : اسکن رنگی پاسپورت میهمان - کپی شناسنامه و کارت ملی میزبان - فرم مشخصات - 2قطعه عکس5*5

 

 

اعتبار ورود : 60 روز

 

قیمت

 زمان اخذ ویزا

مدت اقامت

نوع ویزا

 80$ سیزده تا بیست
روز کاری
 چهارده روزعادی

مدارک : اسکن رنگی پاسپورت و عکس - رزرو هتل و پرواز

 

 

اعتبار ورود : 3 ماه

 

 قیمت

زمان اخذ ویزا

مدت اقامت

 نوع ویزا

 80$پنج تا هفت روز سی روز عادی
 125$ یک روز سی روز فوری

مدارک : اصل پاسپورت - دو قطعه عکس رنگی زمینه سفید - کپی صفحه اول و دوم شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت بانکی با مانده حداقل 10 میلیون تومان