تور باتومی (3 شب ، 4 شب ، 7 شب)

 
کودک بدون تخت (2-6 سال)

کودک با تخت

(6-12 سال)

یک تخت هر نفر دو تخت هر نفر مدت درجه هتل
1,090,000 1,150,000 1,535,000 1,270,000 3 شب 3* BB GEORGIAN PALACE
1,090,000 1,200,000 1,715,000 1,360,000 4 شب
1,490,000 1,750,000 2,655,000 2,030,000 7 شب
1,090,000 1,180,000 1,540,000 1,270,000 3 شب 3* BB MARI
1,090,000 1,240,000 1,720,000 1,360,000 4 شب
1,490,000 1,820,000 2,660,000 2,030,000 7 شب
1,090,000 1,170,000 1,615,000 1,315,000 3 شب  3* BB DOLPHIN
1,090,000 1,230,000 1,820,000 1,420,000 4 شب
1,490,000 1,810,000 2,835,000 2,135,000 7 شب
1,090,000 1,190,000 1,910,000 1,460,000 3 شب  4* BB  

GRAND GEORGIAN PALACE

(Old Grand Rixoss)

1,090,000 1,260,000 2,210,000 1,610,000 4 شب
1,490,000 1,870,000 3,510,000 2,460,000 7 شب
1,090,000 1,250,000 1,960,000 1,485,000 3 شب  4* BB AQUA PARK
1,090,000 2,050,000 2,280,000 1,670,000 4 شب
1,490,000 1,970,000 3,640,000 2,525,000 7 شب
1,090,000 1,280,000 2,070,000 1,560,000 3 شب  4* BB SPUTNIK
1,090,000 1,370,000 2,440,000 1,745,000 4 شب
1,490,000 2,040,000 3,950,000 2,700,000 7 شب
1,090,000 1,325,000 2,260,000 1,635,000 3 شب  4* BB SANAPIRO
1,090,000 1,430,000 2,680,000 1,845,000 4 شب
1,490,000 2,145,000 4,340,000 2,875,000 7 شب
1,090,000 1,450,000 2,760,000 1,885,000 3 شب  5* BB INTOURIST
1,090,000 1,600,000 3,345,000 2,180,000 4 شب
1,490,000 2,450,000 5,500,000 3,465,000 7 شب
2,490,000 1,750,000 3 شب  5* BB

CASTELLO MARE

(Hotel Alba)

N/A N/A 2,990,000 2,000,000 4 شب
4,890,000 3,150,000 7 شب
1,090,000 1,500,000 2,775,000 1,890,000 3 شب  5* BB EUPHORIA
1,090,000 1,700,000 3,375,000 2,190,000 4 شب
1,490,000 2,700,000 5,575,000 3,490,000 7 شب
1,090,000 1,460,000 1,820,000 1,820,000 3 شب  5* BB LEOGRAND
1,090,000 1,640,000 2,090,000 2,090,000 4 شب
1,490,000 2,580,000 5,200,000 3,300,000 7 شب
1,090,000 1,525,000 3,065,000 2,040,000 3 شب  5* BB RADISSON BATUMI
1,090,000 1,700,000 3,750,000 2,390,000 4 شب
1,490,000 2,625,000 6,205,000 3,840,000 7 شب
1,090,000 1,610,000 3,390,000 2,200,000 3 شب 5* BB EUPHORIA
1,090,000 1,810,000 4,190,000 2,600,000 4 شب
1,490,000 2,810,000 6,990,000 4,200,000 7 شب
 

خدمات:

بلیط رفت و برگشت پرواز تابان ایر - اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات:

حداقل اعتبار پاسپورت برای ورود به کشور گرجستان 6 ماه می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 150,000 تومان میباشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار آن با آژانس ثبت کننده می باشد.

پرداخت 50% علی الحساب در هنگام رزرو ضروریست در غیر این صورت درخواست تأیید نخواهد شد.

هزینه بیمه بالای 65 سال به عهده مسافر می باشد.

تخت نفر سوم در صورت تأیید هتل ، تأیید می گردد.

 

 

چهار شب تفلیس + سه شب باتومی

رفت از تفلیس، برگشت از باتومی و بالعکس

 

 کودک

(2 تا 6 سال)

 کودک

(6 تا 12 سال)

 یک تخته دو تخته موقعیت درجه هتل هتل
1,290,0001,740,0002,230,0001,830,00010 دقیقه تا مرکز شهر 3* BB ATU
مرکز شهر  3* BB MARI
1,290,0001,790,0002,430,0001,930,000مرکز شهر  3* BB OUR HOUSE
مرکز شهر  3* BB PRIME
1,290,0001,990,0002,560,0001,995,000مرکز شهر  3* BB DALIDA
مرکز شهر  3* BB IBERIA
1,290,0001,940,0002,760,0002,090,000مرکز شهر  3* BB TBILISI BAKHTRIONI
مرکز شهر  3* BB HULUS
1,290,0002,020,0002,880,0002,160,000مرکز شهر  3* BB LUXINN
مرکز شهر  3* BB CITY STAR
1,290,000 2,220,0003,110,0002,265,000 مرکز شهر  4* BB KOLKHI HOTEL
مرکز شهر  4* BBROYAL PALACE
1,290,0002,090,0003,170,0002,300,000مرکز شهر  4* BBSKY GEORGIA
مرکز شهر  4* BBALIK
1,290,0002,210,0003,220,0002,410,0005 دقیقه تا مرکز شهر  4* BBBEAMOND GARDEN
2 دقیقه تا مرکز شهر  4* BBLEGACY
1,290,0002,390,0003,650,0002,540,000مرکز شهر  4* BBVEDZISI
مرکز شهر  4* BBSPUNTIK
1,290,0002,290,0003,380,0002,550,000مرکز شهر  4* BBROGALUX
مرکز شهر  4* BBGRAND RIXOS PALACE

 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت –  ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – 4 شب تفلیس - 3 شب باتومی اقامت با خدمات هتل - لیدر پارسی زبان

توضیحات

- قیمت ها به تومان می باشد.

- طبق بخشنامه هواپیمایی پرواز چارتری سوخت کامل می باشد.

- مسؤلیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

- نرخ کودک زیر دو سال 150,000 تومان می باشد .

- برای کانفرم درخواست ارسال 50% مبلغ درخواست الزامی می باشد .

توجه

پکیج در تاریخ های

 9 شهریور رفت تفلیس 500,000

16 شهریور 500,000

16 شهریور 100,000

23 شهریور 200,000

تومان افزایش نرخ دارد.

 

 

تور تفلیس (3 شب ، 4 شب ، 7 شب)

 

موقعیت کودک 2 تا 6 سال کودک 6 تا 12 سال یک تخته دو تخته تعداد شب ها درجه هتل هتل
مرکز شهر1,090,000 1,210,000 1,390,000 1,240,000 3شب3* BB ATU
 1,250,000 1,480,000 1,285,000 4شب
 1,390,000 1,775,000 1,435,000 7شب
مرکز شهر 1,090,000 1,260,000 1,450,000 1,270,000 3شب3* BB   DALIDA
 1,320,000 1,560,000 1,330,000 4شب
 1,490,000 1,910,000 1,500,000 7شب
مرکز شهر 1,090,000 1,240,000 1,500,000 1,295,000 3شب 3* BB   LUXINN
 1,320,000 1,640,000 1,370,000 4شب
 1,520,000 2,050,000 1,570,000 7شب
مرکز شهر 1,090,000 1,390,000 1,860,000 1,470,000 3شب 4* BB  BEAMOND GRAND
1,510,0002,110,0001,600,0004شب
 1,890,000 2,870,000 1,980,000 7شب
5دقیقه تا مرکز شهر1,090,0001,390,0001,910,0001,500,0003شب4* BBDOLABAURI
1,550,0002,190,0001,640,0004شب
1,890,0003,010,0002,050,0007شب
مرکز شهر1,090,0001,490,0001,950,0001,520,0003شب4* BBGRAKO METEKHI
1,630,0002,230,0001,660,0004شب
2,050,0003,090,0002,090,0007شب
5دقیقه تا مرکز شهر1,090,0001,410,0001,860,0001,530,0003شب4* BBROGALUX
1,550,0002,110,0001,680,0004شب
2,010,0002,870,0002,120,0007شب
مرکز شهر1,090,0001,560,0002,030,0001,560,0003شب4* BBPRIMAVERA
1,720,0002,340,0001,720,0004شب
2,190,0003,280,0002,190,0007شب
مرکز شهر1,090,0001,450,0001,970,0001,590,0003شب4* BBBETLEM
1,660,0002,260,0001,760,0004شب
2,150,0003,140,0002,260,0007شب
15دقیقه تا مرکز شهر1,090,0001,570,0002,260,0001,675,0003شب5* BBPREFERENCE
1,770,0002,650,0001,870,0004شب
2,360,0003,820,0002,460,0007شب
مرکز شهر1,090,0002,190,0003,610,0002,470,0003شب5* BBRADISON BLU
2,690,0004,450,0002,930,0004شب
3,950,0006,960,0004,300,0007شب
مرکز شهر1,090,0002,290,0003,900,0002,495,0003شب5* BBTHE BILTOMRE
2,740,0004,840,0002,970,0004شب
4,120,0007,650,0004,370,0007شب

 

خدمات تور 

بلیط رفت و برگشت با پرواز – اقامت هتل بر اساس سرویس – بیمه مسافرتی سامان – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان

توضیحات

- قیمت ها به تومان می باشد.

- طبق بخشنامه هواپیمایی زاگرس پرواز چارتری سوخت کامل می باشد.

- پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام کل مبلغ سوخت می گردد .

- مسؤلییت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد .

- نرخ کودک زیر دو سال 150,000 تومان می باشد .

- برای کانفرم درخواست ارسال 50% مبلغ درخواست الزامی می باشد .

توجه

پکیج در تاریخ های رفت

 10شهریور 500,000

13شهریور 100,000

11و17و18و19 شهریور 700,000

15 شهریور 400,000

تومان افزایش نرخ دارد.