تور نوروزي اروپا

 

مدت و مسیر تور

 دو تختـه

 یک تختـه

 

کودک با تخت

 

 کودک

 تاریخ حرکت

 ایتالیا 8 روز 2 شب میلان + 1 شب ونيز + 2 شب رم + 2 شب فلورانس 3,900,000 (2190Euro) 3,900,000 (3290Euro) 2,730,000 (1540Euro) 2,730,000  (450Euro)

 

27 اسفند

 ایتالیا - فرانسه 12 روز 2 شب ميلان + 1 شب ونيز + 2 شب فلورانس + 3 شب رم + 3 شب پاريس 3,900,000   (2790Euro) 3,900,000 (4190Euro) 2,730,000 (1960Euro) 2,730,000 (560Euro)

 

27 اسفند

 ایتالیا-اسپانيا-هلند 10 روزه 2 شب ميلان + 2 شب ونيز + 3 شب بارسلون + 2 شب آمستردام   4,100,000  (2790Euro) 4,100,000 (4190Euro) 2,870,000 (1960Euro) 2,870,000  (560Euro) 1 فروردين 
 ایتالیا - فرانسه 11 روز 2 شب ميلان + 2 شب ونيز + 1 شب فلورانس + 2 شب رم + 3 شب پاريس 3,900,000 (2690Euro) 3,900,000 (4040Euro) 2,730,000 (1890Euro) 2,730,000  (540Euro) 1 فروردين 
 ایتالیا - آلمان - هلند 10 روز 2 شب ميلان + 2 شب ونيز + 3 شب برلين + 2 شب آمستردام 4,100,000   (2790Euro) 4,100,000 (4190Euro) 2,870,000 (1960Euro) 2,870,000  (560Euro)1 فروردين 

دریافت فایل