تـور های نـوروزی

امتیاز ویـژه برای ثبت نام های پنج و هشت هفته قبل از تاریخ حرکت

 

ویـژه نوروز نود و هفت

 

 تاریخ حرکت

 هزینه خروج از کشور به همراه بلیط (12- 2 سال)

 هزینه خروج از کشور به همراه بلیط (بزرگسال)

 اقامت

 مقصد

 بیست و نهم اسفند ماه 34,800,000 IRR 42,800,000 IRR + 2550 €چهار شب بارسلون - چهار شب لیسبون - سینترااسپانیا - پرتغال
 اول فروردین ماه 30,070,000 IRR 37,700,000 IRR + 3090 €چهار شب زوریخ - لوسرن - برن -چهار شب پاریسسوییس - فرانسه
اول فروردین ماه33,300,000 IRR44,300,000 IRR + 2990 €سه شب مادرید - تولیدو - سه شب والنسیا - چهار شب بارسلوناسپانیا
چهارم فروردین ماه 33,300,000 IRR44,300,000 IRR + 2540 €چهار شب بارسلون - چهار شب آتن - گشت کشتی در جزایراسپانیا - یونان
 دوم فروردین ماه  33,400,000 IRR 39,900,000 IRR + 3130 € سه شب بوداپست - سه شب ورشو - چهار شب پراگمجارستان - لهستان - جمهوری چک
دوم فروردین ماه  52,800,000 IRR 65,800,000 IRR + 2430 €سه شب کازابلانکا - رباط - الجدیده - سه شب مراکش - سه شب آگادیرمراکش

 

ویـژه نوروز نود و هفت

 

 تاریخ حرکت

 هزینه خروج از کشور به همراه بلیط (12- 2 سال)

 هزینه خروج از کشور به همراه بلیط (بزرگسال)

اقامت

 مقصد

 بیست و هشتم اسفند ماه 65,700,000 IRR 84,700,000 IRR + 4380 €دو و نیم شب ملبورن - چهار شب گلدکست - بریبین - پنج و نیم شب سیدنیاسترالیـا
 سوم فرودین 65,700,000 IRR 84,700,000 IRR + 4380 €دو و نیم شب ملبورن - چهار شب گلدکست - بریبین - پنج و نیم شب سیدنیاسترالیـا
 اول فروردین ماه 50,900,000 IRR 64,900,000 IRR + 4680 €

سه شب اوزاکا - کیوتو - نارا - پنج و نیم شب توکیو - هاکونه

ژاپن
اول فروردین ماه51,400,000 IRR63,400,000 IRR + 3370 €سه شب دوربان - زولولند - دو شب ژوهانسبورگ - پرتوریا - سه شب سان سیتی - پارک جنگلی - سه شب کیپ تاون

آفریقای جنوبی

(9 وعده غذا)

 بیست و نهم اسفند ماه 68,500,000 IRR88,500,000 IRR + 3990 €دو شب سائوپائولو - سه شب آبشار ایگواسو - پنج و نیم شب ریودوژانیرو

برزیل

(6 وعده غذا)

 اول فروردین ماه  47,400,000 IRR 59,300,000 IRR + 2090 €

دو شب هانوی - یک شب اقامت در کروز و دیدار از هالونگ بی

دو شب هانوی (Full board cruise) - سه و نیم شب سایگون

ویتنام

(5 وعده غذا)

چهارم فروردین ماه  53,000,000 IRR 67,000,000 IRR + 2580 €چهار شب سئول - چهار شب جزیره جیجوکره جنوبی

 

ویـژه نوروز نود و هفت

 

 تاریخ حرکت

هزینه خروج از کشور به همراه بلیط (12- 2 سال)

 هزینه خروج از کشور به همراه بلیط (بزرگسال)

 اقامت

 مقصد

 بیست و نهم اسفند ماه 33,200,000 IRR 36,700,000 IRR + 2980 €سه شب زوریخ - لوسرن - سه شب فرانکفورت - کلن - سه شب بروکسلسوییس - آلمان - بلژیک
 بیست و نهم اسفند ماه 71,000,000 IRR 84,200,000 IRR + 6800 €یک شب تورنتو - شش شب کن کن - دو شب آبشار نیاگاراکانادا - مکزیک

 

ویـژه نوروز نود و هفت

 

 تاریخ حرکت

 هزینه خروج از کشور به همراه بلیط (12- 2 سال)

 هزینه خروج از کشور به همراه بلیط (بزرگسال)

 اقامت

 مقصد

 بیست و نهم اسفند ماه 33,700,000 IRR 36,800,000 IRR + 2950 €سه شب ژنو - لوزان - سه شب وین - سه شب پراگسوییس - اتریش- جمهوری چک

 

ویـژه نوروز نود و هفت

 

 تاریخ حرکت

 هزینه خروج از کشور به همراه بلیط (12- 2 سال)

 هزینه خروج از کشور به همراه بلیط (بزرگسال)

 اقامت

مقصد

بیست و نهم اسفند ماه 38,900,000 IRR 49,900,000 IRR + 3810 €

چهار شب رم

چهار شب پاریس

چهار شب بارسلون

 ایتالیا

فرانسه

اسپانیا

دوم فروردین ماه 39,900,000 IRR 49,900,000 IRR + 3680 €

 چهار شب رم

چهار شب پاریس - بروکس

سه شب آمستردام

ایتالیا

فرانسه

هلند

چهارم فروردین ماه39,900,000 IRR49,900,000 IRR + 2615 €

چهار شب رم

چهار شب بارسلون

ایتالیا

اسپانیا

اول فروردین ماه 39,300,000 IRR47,300,000 IRR + 3690 €

سه شب میلان - دریاچه کومو - ورونا

دو شب ونیز

دو شب فلورانس - پیزا

سه شب رم

ایتالیا